Yalnız insanlar kendilerini genellikle olumsuz bir psikoloji içerisinde buldukları gibi bir süre sonra bu duruma uyum sağlarlar veya bu durum karşısında içsel isyanlarını farklı şekillerde dış dünyaya yansıtırlar. Yalnızlık aslına bakılacak olursa avantajlı yanları da bulunan fakat olumsuz yanları da bulunan bir kavram olarak değerlendirilebilir. Yalnız insanlar, yalnızlıklarını tanımlama konusunda başarılı olamasalar da tek tip yalnızlık biçimi bulunmuyor.

1. Sosyal Yalnızlık

Sosyal Yalnızlık

Sosyal yalnızlıkta bireyler, içinde bulundukları çevre ile uyum sağlayamayarak kendilerini yalnız hissederler. Bir yerden farklı bir yere taşınanlar sosyal yalnızlık yaşayanların durumunu özetleme konusunda iyi bir örnek teşkil ediyor. Bulunulan çevreye farklı nedenler dolayısıyla uyum sağlayamayan bireylerde gözlenir.

2. Duygusal Yalnızlık

Duygusal Yalnızlık

Duygusal yalnızlık, genel olarak yalnızlık denildiğinde akla gelen ilk tiptir. Çevresinden ve insanlardan duygusal bağlamda zarar gördüğünü hissetmeye başlayan insanlar, duygusal açıdan kendilerini yalnızlığın içine iterler. Zihinsel açıdan bir kaçış mekanizması oluşturan kişilerde duygusal yalnızlık genel olarak; ayrılık, ölüm ve terk edilmeyle birlikte başlıyor.

3. Kişisel Yalnızlık

Kişisel Yalnızlık

Kişinin sahip olduğu karakteristik özellikler nedeniyle yalnız olması mümkündür. Sert ve utangaç kişilerde, kişisel yalnızlığın mevcut olduğu gözlenir. Yalnızlığa mahkûmluk nedeniyle, insanlarla iletişime geçme konusunda motivasyona sahip olmayan yalnız insanlar, insanlarla iletişime geçseler bile zarar verici davranış gösterme eğiliminde olurlar.

Yalnız İnsanların Sahip Olduğu Avantajlar

Her ne kadar yalnızlık, kötü bir kavram olarak lanse edilse de bireye avantaj sağladığı noktalar da bulunuyor.

Karar Almada Rahatlık

Kimseye bağlı olmadan yaşamak demek beraberinde alınan kararların da hür iradeyle, bireysel olarak alınmasını beraberinde getirmektedir.

Kendine Zaman Ayırma

Etrafında insan bulunmayanlar için, kendine zaman ayırma oldukça avantajlıdır. Yalnız olunsa bile kişisel gelişime vakit ayrılabilir veya herhangi farklı bir şekilde bireysel olarak ayrılan zaman değerlendirilebilir.

Özgürlüğü Hissetmek

Yalnız insanlar için özgürlüğü hissetmek depresif de olsa genel itibariyle bir avantajdır. Modern insanın, farklı açılardan özgürlüklerini yitirmesi nedeniyle hesap vermekle yükümlü olduğu insan sayısı da fazladır.

İhanete Uğramamak

Yalnız insanlar, tek başlarına olduklarından dolayı sevgili veya yakın arkadaş ihaneti gibi ihanetlerle karşı karşıya kalmadan hayatlarını idame ettirirler.